Informace o nás

Klan je zaměřený na aktivní a povinné opevnění/strongholdy, turnaje a chce se aktivně zapojovat do kampaní klanových válek.

  • Podmínkami pro vstup je WN8 hodnocení 1250+ nebo 1700 za poslední 30 dní. Možné zjistit zde
  • Aktivní zapojení hráče do odřadů, kde musí každý měsíc získat nejméně 650 tzv. zdrojů. 
  • Respektování zvolených velitelů, slušné vystupování a schopnost vyvarovat se zbytečných konfliktů. 
  • Registrace na fóru, v případě člena širšího vedení i vyjádření k dění za uplynulý týden.


Pokud hráč nesplňuje podmínky vstupu WN8 dá se skrze individuální domluvu navýšit počet nutných zdrojů měsíčně a tím hráči umožnit vstup.
Za předpokladu, že hráč nesplní podmínky zdrojů v daný měsíc má možnost tento fakt v čtvrtletním období napravit: po uplynutí 3 měsíců musí u jeho jména svítit 2100 získaných zdrojů. 

Hráč, který se úspěšně podílí na noční obraně a zabrání tak vyrabování opevnění doloží screenem svou účast a po zbytek měsíce je zbaven povinnosti zisku zdrojů. 

Během trvání speciální akce, kampaň, klanové války či jiné je hráč povinen nastoupit k bitvě či se omluvit. Trvalá ignorace bez zjevných důvodu není tolerovatelnou. 

Hráče nabíráme jakékoliv národnosti.
 

 

Klan vzniká odchodem hráčů Cpt_Marejda a m_prok z jejich tehdejšího domova, PAROMu. Datum vzniku se uvadí k 10.4.2015.
 

Hráč svým vstupem stvrzuje přijetí podmínek a podílí se na jejich dodržování. V opačném případě přichází vyhození.